Ohlédnutí za závody

Téměř bezvětří a horko na padnutí. Pro ředitele i hlavního rozhodčího kombinace na oběšení. Poděkování patří oběma organizačním štábům, za to, že se obě mistrovství i za těchto podmínek se ctí odjela a po mnoho let jsme tak neprolomili pomyslnou barieru toho, že by se u nás nějaký závod neodjel. Poděkovaní patří i těm, kteří se v pozadí závodu starali o úklid nebo vytvářeli příjemnou atmosféru při grilování. Ja jsem pozici náhradníka využíval k mnoha jednáním, jak oficiálním, tak těm „panelkovým“. Závody pořádáme neziskově, takže z jejich organizace nevzniká žádný fond obnovy. To, že takový fond neexistuje je bohužel na naší technice vidět. Zrcadlo na člunu Rybář obsahuje centimetrové praskliny a když Slava vyjiždí, nemám uplnou jistotu, zda se vrátí bez zrcadla, tedy pravdepodobně zcela plavmo. Po odstavení člunu z něj kape voda, což by nebylo nijak zvláštní, kdyby to nebylo z prostřed člunu. Není to jediné, co je možno i při zběžné inspekci člunů najít. Naším zdrojem financí na tuto obnovu je tedy zejména dobré jméno klubu. Vážím si proto toho, jakým způsobem jsou závody vedeny a děkuji všem, kteří se ujali oficiálních návštěv, zejména Vencovi Kollrosovi, který nebyl k tomuto určen – on je k tomuto nadán vypravěčským talentem a letitými zkušenostmi. V pozadí závodu měli člunaři možnost prověřit gumové záchranné čluny. V diskusi všech, kteří jsou v technice znalí, i s těmi trenéry a rozhodčími, kteří mají po světě hodně najeto tak vznikla technická specifikace gumového člunu pro JK Černá vhodného pro záchranu při závodech. Peníze žádné nejsou, ale dobré jméno může znamenat daleko více. O možnostech se jedná v souvislosti s MS 2011 a tak milí člunaři, ten trénink byl myšlen vážně.  Bezvětří bylo využito i k organizaci kurzu a zkoušek rozhodčích III třídy. Ke získání kvalifikace blahopřeji Timovi a Borisovi. Ani toto nebyl jen suchý trénink a pánové, na příštím MČR vás čeká bojka 1 a pilot.