Dokončení opravy larsenové stěny

Od začátku září do 10. října jsme provedli velkou opravu plochy u jeřábu.  Byla realizována stabilizace larsenové stěny v přístavišti pomocí  zaberaněných ocelových štětovnic a jejich propojení táhly se stěnou, v místě u jeřábu byla navíc instalována ocelová převázka, pro rozložení tahu do větší plochy.  
Od vjezdové brány až po manipulační plochu byla vyměněna povrchová vrstva. Stávající poškozené panely byly nahrazeny novou asfaltovou vrstvou včetně nové zhutněné podkladní vrstvy, čímž je zajištěna snazší a bezpečnější manipulace s loděmi a současně je odstraněn problém se zatékáním do podloží a jeho vyplavováním do kotviště. Celkový náklad dosáhl částky 1,9 mil Kč vč. DPH. Finanování akce proběhlo z prostředků klubu a podpory Jihočeského kraje,  kterým nám na akci přispěl v rámci programu Podpora sportovní infrastruktury, opatření Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť částkou ve výši 555 tis. Kč. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce a Jihočeskému kraji za významnou finanční podporu.