Zahájení sezóny 2024

Dne 13.4. byla v JK Černá zahájena sezóna společným setkáním členů z přístavu. Vedení JK bude v roce 2024 dále zastupovat RNDr. Alexandr Jegorov a ve funkci správce bude dále pokračovat pan Miroslav Navrátil. V rámci setkání proběhlo školení bezpečnosti, kdy bylo zejména zdůrazněno nebezpečí vzniku požáru v důsledku zkratu v elektrické síti, které v loňském roce zapříčinilo ničivé požáry v několika přístavech v různých zemích. Proběhla praktická ukázka ovládání hasičského přístroje a informace o rozšíření počtu hasících přístrojů v přístavu. Pro zájemce dále proběhla odborná přednáška Alexandra Jegorova o kvalitě vody a životního prostředí na Lipně zakončená optimistickým souhrnem, že ve všech parametrech hodnocení nečistot dle Evropských směrnic nebyl žádný limit na Lipně překročen, čímž se Lipno výrazně liší od mnoha jiných lokalit v České republice.