Omezení provozu jeřábu /Crane limits

Z důvodu rekonstrukce plochy pod jeřábem je dočaně pozastavena možnost jeřábování. Dokončení oprav předpokládáme nejpozději v posledním týdnu září. Děkujeme za pochopení
Due to renovation of the surface under the crane, the service is temporary out of order. We expect to finish work till the end of September. Sorry for inconvinience.