Archiv autora: Alexandr Jegorov

Marina – obnova pilotů

Našemu klubu se podařilo, zejména díky skvělé práci Honzy Kotisy, zajistit přepilotovaní veškerých starších pilotů na hluboké vodě a na lávce. Rozpadající se dřevěné piloty byly nahrazeny kovovými a zároveň byla vytahána většina původních dřevěných. Vzhledem k tomu, že došlo k ulomení některých pilot, je zakázáno skákat do vody ze zadní strany lodí, na což je třeba upozornit zejména děti. Ulomené kusy budou v průběhu sezóny odstraněny. Přepilotování by mělo dochovávat původní rozestupy v kójích, nicméně, jakmile bude led, budou všechny kóje přeměřeny. Kontrola v přístavu 26.12. ukázala, že toto měření zatím není aktuální a pouze část přístavu pokrývá slabý led. Vzhledem k přepilotovaní proběhne nejprve vnitřní reorganizace obsazení přístavu a informace o tom, zda by bylo nějaké volné místo pro nové zájemce bude k dispozici až v průběhu května 2021. Přesný termín zahájení sezóny bude upřesněn na základě prací potřebných k dokončení přestavby přístavu a na základě epidemiologické situace.

Ohlédnutí za závody

Téměř bezvětří a horko na padnutí. Pro ředitele i hlavního rozhodčího kombinace na oběšení. Poděkování patří oběma organizačním štábům, za to, že se obě mistrovství i za těchto podmínek se ctí odjela a po mnoho let jsme tak neprolomili pomyslnou barieru toho, že by se u nás nějaký závod neodjel. Poděkovaní patří i těm, kteří se v pozadí závodu starali o úklid nebo vytvářeli příjemnou atmosféru při grilování. Ja jsem pozici náhradníka využíval k mnoha jednáním, jak oficiálním, tak těm „panelkovým“. Závody pořádáme neziskově, takže z jejich organizace nevzniká žádný fond obnovy. To, že takový fond neexistuje je bohužel na naší technice vidět. Zrcadlo na člunu Rybář obsahuje centimetrové praskliny a když Slava vyjiždí, nemám uplnou jistotu, zda se vrátí bez zrcadla, tedy pravdepodobně zcela plavmo. Po odstavení člunu z něj kape voda, což by nebylo nijak zvláštní, kdyby to nebylo z prostřed člunu. Není to jediné, co je možno i při zběžné inspekci člunů najít. Naším zdrojem financí na tuto obnovu je tedy zejména dobré jméno klubu. Vážím si proto toho, jakým způsobem jsou závody vedeny a děkuji všem, kteří se ujali oficiálních návštěv, zejména Vencovi Kollrosovi, který nebyl k tomuto určen – on je k tomuto nadán vypravěčským talentem a letitými zkušenostmi. V pozadí závodu měli člunaři možnost prověřit gumové záchranné čluny. V diskusi všech, kteří jsou v technice znalí, i s těmi trenéry a rozhodčími, kteří mají po světě hodně najeto tak vznikla technická specifikace gumového člunu pro JK Černá vhodného pro záchranu při závodech. Peníze žádné nejsou, ale dobré jméno může znamenat daleko více. O možnostech se jedná v souvislosti s MS 2011 a tak milí člunaři, ten trénink byl myšlen vážně.  Bezvětří bylo využito i k organizaci kurzu a zkoušek rozhodčích III třídy. Ke získání kvalifikace blahopřeji Timovi a Borisovi. Ani toto nebyl jen suchý trénink a pánové, na příštím MČR vás čeká bojka 1 a pilot.

Jsme pod dozorem………………

V uplynulém období byl klub vystaven několika kontrolám. Hlavní kontrolu prováděl Finanční úřad na účetnictví z konce mého a začátku Frantova předsednictví. Kontrola byla pro nás zejména hodně poučná, protože leckteré vnitřní předpisy pro financovaní toho či onoho si vytváříme my sami jako amatéři. Mohlo by pak být nepříjemným překvapením, jak by tuto „kreativitu“ mohl vyhodnotit Finanční úřad. Finanční kontrola je uzavřena a protokol je u mě. Dostali jsme k doměření pranepatrnou částku za chybné zdanění termínovaného vkladu, jinak vše akceptováno. Takto to vypadá velmi jednoduše, ale pravda je ta, že je za tím poctivý kus práce Franty Vachela a zejména pak a na prvním místě, velké poděkování patří panu Vladimíru Brůhovi za vedení zásadních jednání. Chtěl bych poděkovat i Finančnímu úřadu za korektní přístup a četná doporučení, která rozhodně budeme mít snahu zainkorporovat.

Další kontrolu jsme absolvovali dne 7.7. 2010 na pokyn ředitele KÚ a týkala se grantů, které jsme získali za poslední roky od Jihočeského kraje. Zápis je rovněž k nahlédnutí u mě. Tady jsme zcela bez chyb, což nám samozřejmě otevírá cestu k novým žádostem.

A když vytvářím ten přehled úředních kontrol rád bych zmínil i kontrolu Státní plavební správy na prvním MČR, která proběhla (letos) rovněž bez chyb. Pochvaluji si nejvíce já, protože mě to jako zodpovědného statutárního zástupce vloni stálo asi dvě cesty do Prahy, nejen že jsem pochopil co to je osobní právní zodpovědnost, absolvoval mytí hlavy, ale byl to i lítý boj o potenciální finanční postih klubu. Opatření, která jsme od letoška zavedli při kontrole TP a VMP se rozhodně vyplatila a z hlediska SPS bylo pravě nejdůležitější to, že tu nápravu stavu, co hledali, skutečně i viděli. Nepolevovat !