Jsme pod dozorem………………

V uplynulém období byl klub vystaven několika kontrolám. Hlavní kontrolu prováděl Finanční úřad na účetnictví z konce mého a začátku Frantova předsednictví. Kontrola byla pro nás zejména hodně poučná, protože leckteré vnitřní předpisy pro financovaní toho či onoho si vytváříme my sami jako amatéři. Mohlo by pak být nepříjemným překvapením, jak by tuto „kreativitu“ mohl vyhodnotit Finanční úřad. Finanční kontrola je uzavřena a protokol je u mě. Dostali jsme k doměření pranepatrnou částku za chybné zdanění termínovaného vkladu, jinak vše akceptováno. Takto to vypadá velmi jednoduše, ale pravda je ta, že je za tím poctivý kus práce Franty Vachela a zejména pak a na prvním místě, velké poděkování patří panu Vladimíru Brůhovi za vedení zásadních jednání. Chtěl bych poděkovat i Finančnímu úřadu za korektní přístup a četná doporučení, která rozhodně budeme mít snahu zainkorporovat.

Další kontrolu jsme absolvovali dne 7.7. 2010 na pokyn ředitele KÚ a týkala se grantů, které jsme získali za poslední roky od Jihočeského kraje. Zápis je rovněž k nahlédnutí u mě. Tady jsme zcela bez chyb, což nám samozřejmě otevírá cestu k novým žádostem.

A když vytvářím ten přehled úředních kontrol rád bych zmínil i kontrolu Státní plavební správy na prvním MČR, která proběhla (letos) rovněž bez chyb. Pochvaluji si nejvíce já, protože mě to jako zodpovědného statutárního zástupce vloni stálo asi dvě cesty do Prahy, nejen že jsem pochopil co to je osobní právní zodpovědnost, absolvoval mytí hlavy, ale byl to i lítý boj o potenciální finanční postih klubu. Opatření, která jsme od letoška zavedli při kontrole TP a VMP se rozhodně vyplatila a z hlediska SPS bylo pravě nejdůležitější to, že tu nápravu stavu, co hledali, skutečně i viděli. Nepolevovat !