Juniorské MČR – organizační informace k příjezdu

 

Příjezd do areálu je možný nejdříve v sobotu 26.8. Vjezd bránou 3, kolem správce a vjíždět mohou pouze ILCA4 a Optimist. Ostatní třídy parkují buď v kempu nebo u J. Kuthana vedle Windy. Při příjezdu každý závodník, trenér a rodič dostanou identifikační pásku, kterou je nutné mít během závodu na ruce.

Prosíme, respektujte pokyny organizátora k parkování karavanů, umístění stanů a lodí. Vozíky od lodí a člunů je nutné parkovat na pozemku za cestou.

Pobyt v areálu je pro závodníky jejich trenéry a rodiče dětí z okruhu Bravo v ceně startovného. od úterý 29.8. do neděle 3.9.
Z kapacitních důvodů není možné poskytovat prostor ostatním třídám a dalšímu doprovodu mimo výše uvedené. Při příjezdu před 29.8. je nutné uhradit režijní poplatek (100 kč/osobu a den), vybírá se při příjezdu.

Trenérské čluny mohou vyplout pouze, pokud splňují podmínky. (doklady k lodi, oprávnění, člen HZS, výtlačný režim plavby). Umístění člunů v přístavišti na místech, které určí správce.

V neděli 27. a pondělí 28.8. proběhe soustředění ALTQ.

Slavnostní zahájení bude v úterý od 18 hodin formou průvodu klubových výprav z kempu Jestřábí k Windy Pointu, kde proběhne zahajovací program – vezměte klubové oblečení a klubové vlajky.

Organizaci závodu na místě koordinuje Eva Manochová 777 269 020