Ukončení sezóny 2020 – aktualizace

23.9.2020 – S ohledem na stále vysoký stav hladiny, jsme nuceni zahájení rekonstrukce odsunout na dobu, než hladina klesne pod kótu 723,2.

Prodlužujeme tedy i možnost jeřábování po termínu 4.10. 

Na konkrétní termín se domluvte předem na tel. 721 184 750.

—————————————————- 

Jachetní klub Černá v Pošumaví se chystá na přepilotovaní přístavu. Z tohoto důvodu bude provoz přístavu ukončen 4.10. 2020. Přibližně od tohoto data dojde k přehrazení vjezdu do přístavu, vytvoření náspů a prostor kolem jeřábu bude zablokován stavbou. Tedy od tohoto data nebude technicky možné do přístavu vjíždět, ani vyjíždět a nebude možné vytahovat lodě jeřábem. Věřím, že všichni porozumí tomu, že termín vyndavání lodí je září a že nikdo nebude riskovat adrenalinový sport a snažit se využít k vyndavání poslední dny, kdy by se z kapacitních důvodů mohlo stát, že bychom lodě převyšující naši kapacitu jeřábování museli odmítnout.