Archiv autora: Michal Lojka

Zahájení sezóny 2024

Dne 13.4. byla v JK Černá zahájena sezóna společným setkáním členů z přístavu. Vedení JK bude v roce 2024 dále zastupovat RNDr. Alexandr Jegorov a ve funkci správce bude dále pokračovat pan Miroslav Navrátil. V rámci setkání proběhlo školení bezpečnosti, kdy bylo zejména zdůrazněno nebezpečí vzniku požáru v důsledku zkratu v elektrické síti, které v loňském roce zapříčinilo ničivé požáry v několika přístavech v různých zemích. Proběhla praktická ukázka ovládání hasičského přístroje a informace o rozšíření počtu hasících přístrojů v přístavu. Pro zájemce dále proběhla odborná přednáška Alexandra Jegorova o kvalitě vody a životního prostředí na Lipně zakončená optimistickým souhrnem, že ve všech parametrech hodnocení nečistot dle Evropských směrnic nebyl žádný limit na Lipně překročen, čímž se Lipno výrazně liší od mnoha jiných lokalit v České republice.

Noví trenéři

Po uplynulém víkendu máme dva nové trenéry. Pavel Klíma a Jirka Svoboda si nejprve na Brněnské přehradě vyzkoušeli praktický výcvik dětí a druhý den oba, pod záštitou ČSJ, složili zkoušku pro trenéry lll. třídy. Od května tak povedou trénink dětí u nás na vodě!
Tréninky jsou otevřené i pro zájemce mimo klub. V případě zájmu se ozvěte na swobodow(zavinac)email.cz

PF 2024

Vážení členové,
čas vánoc se blíží a proto mi dovolte abych Vám jménem realizačního týmu přístavu i jménem výboru JK Černá v Pošumaví popřál Veselé vánoce a vše nejlepší v novém roce. Dobrých zpráv není nikdy dost a tak jednu mám – členské poplatky se pro rok 2024 nebudou měnit.

Dear members,
Christmas time is approaching and therefore allow me on behalf of the marina team and on behalf of the JK Černá v Pošumaví Committee to wish you Merry Christmas and all the best in the new year. There is never enough good news, so I have one – membership fees will not change for 2024.

Zdravi,
Kind regards
Alexandr

Dokončení opravy larsenové stěny

Od začátku září do 10. října jsme provedli velkou opravu plochy u jeřábu.  Byla realizována stabilizace larsenové stěny v přístavišti pomocí  zaberaněných ocelových štětovnic a jejich propojení táhly se stěnou, v místě u jeřábu byla navíc instalována ocelová převázka, pro rozložení tahu do větší plochy.  
Od vjezdové brány až po manipulační plochu byla vyměněna povrchová vrstva. Stávající poškozené panely byly nahrazeny novou asfaltovou vrstvou včetně nové zhutněné podkladní vrstvy, čímž je zajištěna snazší a bezpečnější manipulace s loděmi a současně je odstraněn problém se zatékáním do podloží a jeho vyplavováním do kotviště. Celkový náklad dosáhl částky 1,9 mil Kč vč. DPH. Finanování akce proběhlo z prostředků klubu a podpory Jihočeského kraje,  kterým nám na akci přispěl v rámci programu Podpora sportovní infrastruktury, opatření Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť částkou ve výši 555 tis. Kč. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce a Jihočeskému kraji za významnou finanční podporu.