Archiv autora: Michal Lojka

Uvolněné místo v přístavišti

Pro sezónu 2024 se uvolnilo jedno místo v přístavišti pro loď s parametry: šíře 2,28 m a ponor do 1.4 m  a to z duvodu prestavby lodi stavajiciho clena. V případě zájmu o využití zašlete žádost e-mailem na alexandr.jegorov@tevapharm.cz.

PF 2024

Vážení členové,
čas vánoc se blíží a proto mi dovolte abych Vám jménem realizačního týmu přístavu i jménem výboru JK Černá v Pošumaví popřál Veselé vánoce a vše nejlepší v novém roce. Dobrých zpráv není nikdy dost a tak jednu mám – členské poplatky se pro rok 2024 nebudou měnit.

Dear members,
Christmas time is approaching and therefore allow me on behalf of the marina team and on behalf of the JK Černá v Pošumaví Committee to wish you Merry Christmas and all the best in the new year. There is never enough good news, so I have one – membership fees will not change for 2024.

Zdravi,
Kind regards
Alexandr

Dokončení opravy larsenové stěny

Od začátku září do 10. října jsme provedli velkou opravu plochy u jeřábu.  Byla realizována stabilizace larsenové stěny v přístavišti pomocí  zaberaněných ocelových štětovnic a jejich propojení táhly se stěnou, v místě u jeřábu byla navíc instalována ocelová převázka, pro rozložení tahu do větší plochy.  
Od vjezdové brány až po manipulační plochu byla vyměněna povrchová vrstva. Stávající poškozené panely byly nahrazeny novou asfaltovou vrstvou včetně nové zhutněné podkladní vrstvy, čímž je zajištěna snazší a bezpečnější manipulace s loděmi a současně je odstraněn problém se zatékáním do podloží a jeho vyplavováním do kotviště. Celkový náklad dosáhl částky 1,9 mil Kč vč. DPH. Finanování akce proběhlo z prostředků klubu a podpory Jihočeského kraje,  kterým nám na akci přispěl v rámci programu Podpora sportovní infrastruktury, opatření Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť částkou ve výši 555 tis. Kč. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce a Jihočeskému kraji za významnou finanční podporu.

 

  

Omezení provozu jeřábu /Crane limits

Z důvodu rekonstrukce plochy pod jeřábem je dočaně pozastavena možnost jeřábování. Dokončení oprav předpokládáme nejpozději v posledním týdnu září. Děkujeme za pochopení
Due to renovation of the surface under the crane, the service is temporary out of order. We expect to finish work till the end of September. Sorry for inconvinience.

Úspěšná sezóna juniorů

Již tradičně nabitá sezóna juniorských reprezentantů našeho klubu, sourozenců Jakuba a Karolíny Lojkových, letos začala již první týden v březnu tréninkem a následným závodem YCR v Itálii na jezeře Garda.  Kromě absolvování seriálu závodů českého poháru byla hlavním cílem prvního pololetí účast na dalších dvou nominačních závodech, které se jely znovu na Gardě a v Holandském Workumu.  Vysoká konkurence a málo závodního štěstí způsobilo, že se ani jeden nevešel do limitu pro účast na vrcholných akcích roku.
Uvolněný časový prostor využili pro tréninky a účast na jiných zahraničních závodech. Karolínka  během jara začala trénovat na juniorské třídě 29er a v červenci se odvážila i na dospělou třídu RS500, na závod Mistrovství světa, které se konalo na Nechranicích. Spolu s kosatnicí Terezou Dobrou z JK Plzeň se jim podařil nečekaný úspěch v podobě třetího místa mezi juniory a druhého místa v ženských posádkách. Jakubovi se také  povedly oba starty na rakouském poháru na Mattsee a Seeham, kdy v konkurenci rakouských reprezentantů obsadil v obou případech druhé místo.  Největším úspěchem sezóny je však nečekaný výsledek na domácím juniorském Mistrovství ČR a to  zisk titulu Mistra ČR v kategorii starší žáci. 
Zbývající část sezóny stráví účastí soustředěních a závodech v Polsku, Maďarsku, Itálii a Chorvatsku.
Děkujeme za finanční podporu Jihočeského kraje z programu Reprezentace Jč kraje v oblasti sportu na mezinárodní úrovni. 
 

 

Juniorské MČR – organizační informace k příjezdu

 

Příjezd do areálu je možný nejdříve v sobotu 26.8. Vjezd bránou 3, kolem správce a vjíždět mohou pouze ILCA4 a Optimist. Ostatní třídy parkují buď v kempu nebo u J. Kuthana vedle Windy. Při příjezdu každý závodník, trenér a rodič dostanou identifikační pásku, kterou je nutné mít během závodu na ruce.

Prosíme, respektujte pokyny organizátora k parkování karavanů, umístění stanů a lodí. Vozíky od lodí a člunů je nutné parkovat na pozemku za cestou.

Pobyt v areálu je pro závodníky jejich trenéry a rodiče dětí z okruhu Bravo v ceně startovného. od úterý 29.8. do neděle 3.9.
Z kapacitních důvodů není možné poskytovat prostor ostatním třídám a dalšímu doprovodu mimo výše uvedené. Při příjezdu před 29.8. je nutné uhradit režijní poplatek (100 kč/osobu a den), vybírá se při příjezdu.

Trenérské čluny mohou vyplout pouze, pokud splňují podmínky. (doklady k lodi, oprávnění, člen HZS, výtlačný režim plavby). Umístění člunů v přístavišti na místech, které určí správce.

V neděli 27. a pondělí 28.8. proběhe soustředění ALTQ.

Slavnostní zahájení bude v úterý od 18 hodin formou průvodu klubových výprav z kempu Jestřábí k Windy Pointu, kde proběhne zahajovací program – vezměte klubové oblečení a klubové vlajky.

Organizaci závodu na místě koordinuje Eva Manochová 777 269 020

Modrá stuha Lipna 15.7. 2023

Zveme všechny příznivce jachtingu na již 58. ročník závodu Modrá stuha Lipna. Závod je otevřen pro všechny zájemce, není nutné mít závodní licenci, stačí znát základní pravidla bezpečnosti. 

Registace k závodu v areálá JK Černá v Pošumaví mezi 8:30 a 9:30,  nástup k zahájení závodu v 10:00 a start v 11:00. 
Po dojetí závodu následuje vyhlášení a společenský program.

Sezóna 2023

Letošní jachtařskou sezónu zahájíme v sobotu 22. dubna a potrvá do 14. října. V průběhu jarních měsíců pracujeme na opravě břehů přístavu.
Od 15. března je spuštěn rezervační systém na jeřábování.
Ceník služeb pro letošní rok je k dispozici u správce.
Aktuálně máme volné místo v přístavišti pro loď s ponorem do 40cm. Kontakt: Alexandr Jegorov 602569970

Reservation / rezervace

Season 2023 will starts on Sat April 22nd and lasts until Oct 14th.
During spring we are repairing a part of the marina banks.
Reservation system for the crane is now on (see link above).
We have now a vacant space for boat with draft max 40cm. Contact: Alexandr Jegorov +420602569970 (cze or eng).