Babí léto – Vypsání závodu

Rádi bychom pozvali všechny malé jachtaře na velký pohárový závod třídy Optimist, který se uskuteční o víkendu 8.-9.září 2017 na Lipně, v Černé v Pošumaví. Kromě závodění na krásné vodě se můžete těšit také na dárky na památku, malé  občerstvení na místě a větší cestou domů, které bude k dispozici pro všechny předem přihlášené. Partnery akce jsou Algida, Galileo Production, Hopsárium, Mc Donalds, Müller Milch a možná i další.
Takže se nezapomeňte hned přihlásit zde: http://www.sailing.cz/prihlasit.php?ctl=171333 
Vypsání najdete v příloze a těšíme se na viděnou na Lipně.

 

Babí léto

datum/ date: 09. 09. – 10. 09. 2017

CTL 171333

v lodní třídě/ in class

Optimist

místo konání Černá v Pošumaví, JK Černá v Pošumaví, Česká republika,

venue Cerna v Posumavi, YC Cerna v Posumavi,

the Czech republic

                                                              

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE

 

   
1. Místo konání a lodní třídy

 

Černá v Pošumaví, JK Černá v Pošumaví, Česká republika

 

Vypsané třídy:

Optimist – Český pohár, 7P

 

1.Venue and classes

 

Cerna v Posumavi, YC Cerna v Posumavi, the Czech republic

 

Classes:

Optimist – Czech cup

2. Pořadatel

 

Pořadatelem je Jachetní klub Černá v Pošumaví.

2.Organizing authority

 

The Organizing Authority is YC Cerna v Posumavi.

 

3. Pravidla

 

a) Závod bude řízen podle Závodních pravidel WS 2017-2020 a všech platných dokumentů ČSJ.

b) Úředním jazykem závodu je čeština.

3. Rules

 

a) The Regatta will be governed by The 2017-2020 Racing Rules of Sailing and another documents national sailing authority.

b) The official language of the regatta is Czech.

4.Časový plán závodu

 

PÁTEK 8. ZÁŘÍ

20:00-21:00               Registrace

 

SOBOTA 9. ZÁŘÍ

8:30-9:30                   Registrace

10:00                         Slavnostní zahájení

11:30                         Vyzývací znamení

                                  

NEDĚLE 10. ZÁŘÍ

10:00                           Vyzývací znamení

Žádná rozjížďka nebude               

startována po 16.hodině

(16.30)                        Ukončení závod

4. Time schedule

 

Friday, September 8th

8.00 – 9.00PM              Registration

 

Saturday, September 9th

8.00 – 9.30AM               Registration

10.00AM                      Opening ceremony

11.30AM                      Warning signal

 

Sunday, September 10th

10.00AM                      Warning signal

No races will be started 

after 4.00PM    

(4.30PM)                      Prize giving ceremony

 

5. Plachetní směrnice

Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci. Budou vyvěšeny nedaleko kanceláře ZK.

5. Sailing instructions

The Sailing Instructions will be available at registration. They will be posted nearby race office.

6. Přihlášky, Registrace, Startovné

 

Při registraci v den závodu závodník:

❑       vyplní přihlášku

❑       předloží závodní licenci ČSJ, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku. (pouze čeští závodníci)

❑       předloží doklady podle WS Předpisu 19 (zahraniční závodníci)

❑       podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení Základních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platná pro závod.

U závodníka mladšího 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka.

Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisům.

 

Startovné:

Optimist – 600 CZK/ loď

Startovné musí být zaplaceno při registraci a zahrnuje účast v závodě a ubytování ve dnech závodu v areálu JK Černá v Pošumaví a dále dárky od partnerů akce.

 

6. Entry, Registration, Entry fee

 

In course of the registration the competitor shall do / present:

❑       Fill the entry

❑       Czech Sailing Association License with medical approval no older than one year (only for Czech competitors)

❑       Documents in accordance with WS Regulation 19 (foreign competitors)

❑       Signing the entry form agrees to be bound by Racing Rules of Sailing and other document valid for this regatta.

The entry form of any junior competitor (under the age of 18) must be signed by the adult taking responsibility for the competitor at registration.

This person also confirms that the buoyancy of the boat and the life jacket of the competitor is in compliance with valid rules.

 

Entry fee: 

Optimist – 600 CZK per boat

The entry fee shall be paid at registration. The

fee covers participation in the race end Accommodation in day the race in compound JK Černá v Pošumaví plus gifts from event partners.

7. Rezervní bod

 

 

7. Reserve point

 

8. Televize a média

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

8. Television and media

The organizing authority shall have the right to use any images and sound recorded during the event free of charge.

9. Odpovědnost a pojištění

Závodníci startují v závodě Babí léto na vlastní nebezpečí. Organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě.

Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.

 

 

Všechny lodě a závodníci musí být pojištěni v souladu s předpisy ČSJ.

9. Liability and insurance:

Competitors will participate in the Babí léto kotrmelec  entirely at their own risk. The Organizing Authority will not accept any liability for personal damage, injury or death, sustained in conjunction with, prior to, during or after the Regatta.

The Organizing Authority disclaims any and all such liability.

Each competing yacht and participants shall have valid third party liability insurance according to rules of Czech sailing association.

10. Personální obsazení závodu

Ředitel závodu: Michal Lojka

Hlavní rozhodčí: Václav Brabec

Předsedkyně JURY: Magdaléna Soukupová

10. Staffing race

Director of the regatta: Michal Lojka

Principal race officer: Václav Brabec

Chairwomen of the JURY: Magdaléna Soukupová

11. Kontakt, Informace

Kontakt:          

Michal Lojka

774912125

michal@lojka.eu

11. Contact, Information

Contact:          

Michal Lojka

774912125

michal@lojka.eu                      

 

Zpracoval: Václav Brabec  
Verze 01 (05.07.2017) Version 01 (05.07.2017)