Otvírání sezony na Lipně – Opening of season, 21.4.2018

Program:
9:00 – 11:45 Placení členských příspěvku, smlouvy (v budově správce)
9:00 – 11:45 Spouštění lodí členů, kteří mají přidělené kóje12:00-13:00 Otvírání sezóny (při dobrém počasí u jeřábu, při špatném v klubovně):

Představení zástupce vedení klubu a správce
Změny v roce 2018
Ochrana osobních údajů
Práva a povinnosti členů
Technické úpravy klubu a další plány
Bezpečnost v klubu a přístavu
Dotazy

13:00-15:00 Uživatelé, kteří nemají potvrzené boxy, nejasnosti, přesuny. (sraz u budovy správce)
13:00-17:00 Spouštění lodí členů, kteří mají přidělené kóje

Program:
9:00 – 11:45 Member fees and contracts (marina building)
9:00 – 11:45 Who has assigned the berth, can go to the water
12:00-13:00 Opening the season (if weather good – by the cran, if not in the clubroom)

Introduction of club representatives and marina manager
Changes in 2018T
The safety  of personal data
Rights and obligation of members
Technical achievements in the club and further plans
Safety in the club and marina
Questions

13:00-15:00 Members which did not received confirmation of berts, transfers, things to be clarified
13:00-17:00 Who has assigned the berth, can go to the water

Oznámení – Announcement

Ve dnech 21.4., 22.4. a 28.4. probíhá akce vyhrazená pouze členům JK Černá v Pošumaví a jeřábem budou spouštěni zcela přednostně pouze členové klubu, kteří mají zaplaceny členské příspěvky a podepsanou smlouvu. V těchto dnech bude tedy omezeno jeřábování pro veřejnost pouze na ty případy, že by nebyl žádný další zájemce o jeřábování z řad členu JK Černá. Prosíme tedy nečleny klubu, aby spouštění svých lodí plánovali mimo tyto termíny.

Days April 21, April 22 and April 28 are reserved for action of YC Černá v Pošumaví and crane will be dedicated for YC members who paid fee and signed contract for 2018 only. Public services using crane will be crucially restricted, and possible only in the case when there will be nobody from YC members interested in use of crane. We kindly ask non­members of Club to select any other dates for putting their boats into water, and to avoid the above mentioned dates.

Alexandr Jegorov
JK Černá v Pošumaví

Zazimováno-poděkování

Poděkování za dnešní pomoc při závěrečné brigádě včetně vyndavání lodí a pontonů.
Brigády se zůčastnili K.Švec, S.Klíma, H.Tlach, R.Luhan, J.Střítězský ve -2 stupních to byla skutečně výzva- vánice střídala vánici .
A tím přeji všem krásný adventní čas, hodně zdraví a pohody.
Děkuji Honza K.

Členská schůze JK Černá v Pošumaví

Vážení členové,

dovoluji si Vás tímto pozvat na nadcházející členskou schůzi JK Černá v Pošumaví, která se bude konat v pátek 10.listopadu 2017 v SŠP Nerudova 59, České Budějovice.

ZDE je pozvánka s programem schůze a doplňujícími informacemi k bodům, které budou projednány.

Těším se na viděnou a věřím v konstruktivní projednání navržených bodů.

Michal Lojka