Cena Šumavy zrušena :(

Vážení závodníci,

po pečlivém zvážení současné situace jsme se rozhodli zrušit i náš další letošní závod Cena Šumavy, CTL 211305
 
Vycházíme zejména z výkladového stanoviska České unie sportu, https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
 
Pro organizované soutěže je nutné splnit spoustu podmínek, které by závod znehodnotily. Chceme dělat závody pro radost všech, poskytovat závodníkům podmínky, na které jsou u nás zvyklí a to nejen na vodě, ale i v rámci společně tráveného času na břehu. 
 
Dle aktuálně platného opatření jsme limitováni zejména počtem účastníků, kdy není možné uspořádat závod pro všechny třídy. Dále omezením vnitřních prostor jako jsou sprchy a občerstvení, povinností ochrany dýchacích cest, dokládáním negativních testů ad. 
 
Z obdobných důvodů a současně nejistoty je přeložen i závod McDonalds Cup z termínu 12.6.  na  21.8. 2021.
Děkujeme za pochopení.