Zahájení sezóny / Season Start

 (English  bellow)

Jsme optimisti a plánujeme zahájení sezóny 24.4. Jsme si vědomi toho, že vládní nařízení mohou způsobit nějaká omezení, o kterých ale dopředu nevíme.
Požadavky na jeřáb je třeba uplatnit pomocí rezervačního systému, který bude zveřejněn zde do 15.3. 2021. Pokud přijedete bez objednání, je riziko, že se na Vás eventuelně ten den vůbec nedostane.


We are optimsts and we plan opening of season on April 24th. We are aware that some restrictions might be applied by the Goverment, but we do not know about them till now.

Attention: Requests for cran services will need registration via internet. Resrvation system will be issued here till Mar. 15th.  There are two reasons: to minimise waiting and to prevent accumulation of people with respect to Covid measures.

If you will come non-registered, there is a danger that the cran service will not be available even the same day.