Jan Chromý – upřímnou soustrast

Pan Jan Chromý zemřel po krátké těžké nemoci v pondělí 26.1.2015 ve věku nedožitých 73 let. S naším drahým zesnulým se naposledy rozloučíme v pondělí 2.února 2015 v 9,30 hodin v obřadní síni českobudějovického krematoria.

Za vzpomínku děkuje zarmoucená rodina.