Zahájení provozu přístavu

Provoz přístavu bude zahájen v sobotu dne 20. 4. 2013 ve 13:00 hod.  v klubovně YC Černá v Pošumaví. Téhož dne od 9:00 hod. budou vybírány členské příspěvky ,vyklizeny všechny lodě z haly a umístěny karavany na určená místa . V případě , že se nemůžete zúčastnit zahájení provozu kontaktujte prosím  Františka Vachela e-mailem na adrese vachel@volny.cz

Pokud neuhradíte členský příspěvek do 28.4.2013 postoupíme Vaše místo jinému zájemci.