Adventní setkání 2011

Nejkrásnější svátky v roce nám zase umožnily, abychom se všichni sešli a ve sváteční atmosféře si připili na zdraví a šťastný nový rok. Bylo to krásné! Děti se naučily vánoční básničky a zarecitovaly, spolu jsme připravili živý betlém, který byl v jejich podání opravdu roztomilý. Večeří jsme se ohlédli za 11.listopadem a podávali jsem svatomartinskou husu a svatomartinské víno, címž vánoční čas začíná. Nechyběly ani koledy, tentokrát téměř v profesionálním podání studentek posledního ročníku budějovické konzervatoře. To vše bylo letos 9.12. v nové stylové kavárně Level Café Lounge (http://level-cafe.cz/). E.M.