Zpřístupněno!!!

26.3.2010 jsme oficiálně zpřístupnili nové webové stránky našeho Jachetního klubu. Přejeme Vám v nich dobrou orientaci a dobré informace.